ekstranet
lang_01lang_03lang_02
nr

Usługi

Ocena opłacalności lokalizacji inwestycji

 • Analiza lokalnego planu przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnej prowadząca do określenia potencjalnej powierzchni i kubatury możliwych do zrealizowania na danej działce budowlanej lub nieruchomości.
 • Badania geologiczne podłoża wraz ze wstępną kalkulacją kosztów posadowienia budynków oraz wykonania dróg i parkingów, ekspertyzy konstruktorskie.
 • Przygotowanie opracowań naukowo-historycznych i przeprowadzanie badań historycznych, określanie strat graficznych budynków zabytkowych.
 • Analiza możliwości i kalkulacja kosztów wykonania infrastruktury dostarczającej media (energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzenie ścieków, sieci komputerowe).
 • Wykonanie harmonogramu realizacji prac.
 • Kalkulacja przewidywanych kosztów utrzymania i eksploatacji wybudowanego obiektu.

Kalkulacja kosztów budowy

 • Kalkulacja kosztów wykonania dokumentacji i uzyskania wszelkich wymaganych polskim prawem decyzji i udogodnień.
 • Kalkulacja kosztów wybudowania i oddania do użytkowania obiektu.
 • Tworzenie przedmiarów prac i kosztorysów inwestorskich.

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej

 • Przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych w zakresie architektury i zagospodarowania terenu.
 • Wykonanie dokumentacji budowlanej w celu uzyskania wymaganej polskim prawem decyzji i pozwolenia na budowę.
 • Reprezentowanie Inwestora przed wszelkimi polskimi instytucjami opiniującymi i zatwierdzającymi projekt w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Tworzenie projektów konserwatorskich rewitalizacji i rekonstrukcji budynków zabytkowych z lokalizacją współczesnych funkcji.
 • Wykonanie dokumentacji przetargowej w celu podpisania z wykonawcą obiektu umowy na realizację prac.
 • Przygotowanie dokumentacji wykonawczej.
 • Wykonanie wizualizacji, prezentacji i modeli obiektu w celach marketingowych.

Pomoc w wyborze generalnego wykonawcy inwestycji

 • Analiza rynku firm budowlanych i rozesłanie zaproszeń.
 • Konsultacja przy wyborze najlepszej oferty.
 • Określenie warunków i przygotowanie umowy na realizację prac.

Nadzór nad realizacją prac budowlanych

 • Kontrola jakości i terminowości wykonania poszczególnych etapów prac budowlanych.
 • Odbiór i rozliczenie wykonywania prac budowlanych.
 • Odbiór końcowy obiektu, przeprowadzenie prób rozruchowych i eksploatacyjnych.
 • Wykonanie instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu.
 • Wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i eksploatacyjnych w budynku.

Pośrednictwo w sprzedaży zrealizowanych inwestycji

 • Prowadzenie biura sprzedaży.
 • Negocjacje cenowe z klientami.
 • Obsługa prawna umów najmu i sprzedaży.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ
copyright madeby